LOA SUB LINE ARRAY NLA-15S

LOA SUB LINE ARRAY NLA-15S

NLA-15S được thiết kế với kích thước nhỏ gọn để phù hợp với địa điểm quy mô nhỏ.

 • Dòng loa 15'' Subwoofer Line Array công suất 600W

 • Cho âm thanh siêu trầm chất lượng cao

 • Dùng chung với loa NLA-5

 • Có thể hoạt động ổn định trong hoàn cảnh đa dạng.

 • Vỏ được thiết kế đặc biệt bằng ván ép gỗ Bạch Dương ở vùng Bắc Âu cho âm thanh chất lượng cao.

 • Dùng cho sân khấu ngoài trời và trong nhà nơi có không gian rộng lớn, cho chất lượng âm thanh tốt.

 • Phụ hợp trong nhiều ứng dụng khách nhau như nhà thờ, khách sạn, hội trường, câu lạc bộ thể dục, trung tâm biểu diễn văn nghệ, nghệ thuật, trung tâm thể thao, các buổi trình diễn đường phố, lắp cố định hay dùng di động...

LOA SUB LINE ARRAY NLA-18S

LOA SUB LINE ARRAY NLA-18S


NLA-18S được thiết kế với kích thước nhỏ gọn để phù hợp với địa điểm quy mô vừa và nhỏ.

 • Dòng loa 18'' Subwoofer Line Array công suất 780W

 • Cho âm thanh siêu trầm chất lượng cao

 • Dùng chung với loa NLA-8

 • Có thể hoạt động ổn định trong hoàn cảnh đa dạng.

 • Vỏ được thiết kế đặc biệt bằng ván ép gỗ Bạch Dương ở vùng Bắc Âu cho âm thanh chất lượng cao.

 • Dùng cho sân khấu ngoài trời và trong nhà nơi có không gian rộng lớn, cho chất lượng âm thanh tốt.

 • Phụ hợp trong nhiều ứng dụng khách nhau như nhà thờ, khách sạn, hội trường, câu lạc bộ thể dục, trung tâm biểu diễn văn nghệ, nghệ thuật, trung tâm thể thao, các buổi trình diễn đường phố, lắp cố định hay dùng di động...


LOA LINE ARRAY NLA-5

LOA LINE ARRAY NLA-5NLA-5 được thiết kế với kích thước nhỏ gọn để phù hợp với địa điểm quy mô nhỏ. Mỗi loa có thể được điều chỉnh từ 0 ° đến 10 ° theo chiều dọc.

 • Dòng loa 5'' 2Way Passive Line Array công suất 150W

 • Được thiết kế với 2 LF Driver  5'' Woofer, 1 HF Driver Titanium

 • Góc điều hướng ngang từ 90 ° (hẹp) đến 10 ° (rộng) 

 • Có thể hoạt động ổn định trong hoàn cảnh đa dạng.

 • Vỏ được thiết kế đặc biệt bằng ván ép gỗ Bạch Dương ở vùng Bắc Âu cho âm thanh chất lượng cao.

 • Dùng cho sân khấu ngoài trời và trong nhà nơi có không gian rộng lớn, cho chất lượng âm thanh tốt.

 • Phụ hợp trong nhiều ứng dụng khách nhau như nhà thờ, khách sạn, hội trường, câu lạc bộ thể dục, trung tâm biểu diễn văn nghệ, nghệ thuật, trung tâm thể thao, các buổi trình diễn đường phố, lắp cố định hay dùng di động...


LOA LINE ARRAY NLA-8

LOA LINE ARRAY NLA-8


NLA-8 được thiết kế với kích thước nhỏ gọn để phù hợp với địa điểm quy mô vừa và nhỏ. Mỗi loa có thể được điều chỉnh từ 0 ° đến 10 ° theo chiều dọc.

 • Dòng loa 5'' 2Way Passive Line Array công suất 150W

 • Được thiết kế với 2 LF Driver  8'' Woofer, 1 HF Driver Titanium

 • Góc điều hướng ngang từ 90 ° (hẹp) đến 10 ° (rộng) 

 • Có thể hoạt động ổn định trong hoàn cảnh đa dạng.

 • Vỏ được thiết kế đặc biệt bằng ván ép gỗ Bạch Dương ở vùng Bắc Âu cho âm thanh chất lượng cao.

 • Dùng cho sân khấu ngoài trời và trong nhà nơi có không gian rộng lớn, cho chất lượng âm thanh tốt.

 • Phụ hợp trong nhiều ứng dụng khách nhau như nhà thờ, khách sạn, hội trường, câu lạc bộ thể dục, trung tâm biểu diễn văn nghệ, nghệ thuật, trung tâm thể thao, các buổi trình diễn đường phố, lắp cố định hay dùng di động...


LOA SUBWOOFER LINE ARRAY CLA-15SK

LOA SUBWOOFER LINE ARRAY CLA-15SK


CLA-15SK được thiết kế với kích thước nhỏ gọn để phù hợp với địa điểm quy mô nhỏ.

 • Dòng loa 15'' Subwoofer Line Array công suất 600W

 • Cho âm thanh siêu trầm chất lượng cao

 • Dùng chung với loa CLA-5K

 • Có thể hoạt động ổn định trong hoàn cảnh đa dạng.

 • Vỏ được thiết kế đặc biệt bằng ván ép gỗ Bạch Dương ở vùng Bắc Âu cho âm thanh chất lượng cao.

 • Dùng cho sân khấu ngoài trời và trong nhà nơi có không gian rộng lớn, cho chất lượng âm thanh tốt.

 • Phụ hợp trong nhiều ứng dụng khách nhau như nhà thờ, khách sạn, hội trường, câu lạc bộ thể dục, trung tâm biểu diễn văn nghệ, nghệ thuật, trung tâm thể thao, các buổi trình diễn đường phố, lắp cố định hay dùng di động..


LOA SUB LINE ARRAY CLA-18SK

LOA SUB LINE ARRAY CLA-18SK


CLA-18SK được thiết kế với kích thước nhỏ gọn để phù hợp với địa điểm quy mô vừa và nhỏ.

 • Dòng loa 18'' Subwoofer Line Array công suất 800W

 • Cho âm thanh siêu trầm chất lượng cao

 • Dùng chung với loa CLA-8K

 • Có thể hoạt động ổn định trong hoàn cảnh đa dạng.

 • Vỏ được thiết kế đặc biệt bằng ván ép gỗ Bạch Dương ở vùng Bắc Âu cho âm thanh chất lượng cao.

 • Dùng cho sân khấu ngoài trời và trong nhà nơi có không gian rộng lớn, cho chất lượng âm thanh tốt.

 • Phụ hợp trong nhiều ứng dụng khách nhau như nhà thờ, khách sạn, hội trường, câu lạc bộ thể dục, trung tâm biểu diễn văn nghệ, nghệ thuật, trung tâm thể thao, các buổi trình diễn đường phố, lắp cố định hay dùng di động...


LOA LINE ARRAY CLA-5K

LOA LINE ARRAY CLA-5K


CLA-5K được thiết kế với kích thước nhỏ gọn để phù hợp với địa điểm quy mô nhỏ. Mỗi loa có thể được điều chỉnh từ 0 ° đến 10 ° theo chiều dọc.

 • Dòng loa 5'' 2Way Passive Line Array công suất 160W

 • Được thiết kế với 2 LF Driver  5'' Woofer, 1 HF Driver Titanium

 • Góc điều hướng ngang từ 90 ° (hẹp) đến 10 ° (rộng) 

 • Có thể hoạt động ổn định trong hoàn cảnh đa dạng.

 • Vỏ được thiết kế đặc biệt bằng ván ép gỗ Bạch Dương ở vùng Bắc Âu cho âm thanh chất lượng cao.

 • Dùng cho sân khấu ngoài trời và trong nhà nơi có không gian rộng lớn, cho chất lượng âm thanh tốt.

 • Phụ hợp trong nhiều ứng dụng khách nhau như nhà thờ, khách sạn, hội trường, câu lạc bộ thể dục, trung tâm biểu diễn văn nghệ, nghệ thuật, trung tâm thể thao, các buổi trình diễn đường phố, lắp cố định hay dùng di động...


LOA LINE ARRAY CLA-8K

LOA LINE ARRAY CLA-8K


CLA-8K được thiết kế với kích thước nhỏ gọn để phù hợp với địa điểm quy mô vừa và nhỏ. Mỗi loa có thể được điều chỉnh từ 0 ° đến 10 ° theo chiều dọc.

 • Dòng loa 5'' 2Way Passive Line Array công suất 450W

 • Được thiết kế với 2 LF Driver  8'' Woofer, 1 HF Driver Titanium

 • Góc điều hướng ngang từ 90 ° (hẹp) đến 10 ° (rộng) 

 • Có thể hoạt động ổn định trong hoàn cảnh đa dạng.

 • Vỏ được thiết kế đặc biệt bằng ván ép gỗ Bạch Dương ở vùng Bắc Âu cho âm thanh chất lượng cao.

 • Dùng cho sân khấu ngoài trời và trong nhà nơi có không gian rộng lớn, cho chất lượng âm thanh tốt.

 • Phụ hợp trong nhiều ứng dụng khách nhau như nhà thờ, khách sạn, hội trường, câu lạc bộ thể dục, trung tâm biểu diễn văn nghệ, nghệ thuật, trung tâm thể thao, các buổi trình diễn đường phố, lắp cố định hay dùng di động...


LOA THÙNG 80W - MS-80

LOA THÙNG 80W - MS-80


CLA-8K được thiết kế với kích thước nhỏ gọn để phù hợp với địa điểm quy mô vừa và nhỏ. Mỗi loa có thể được điều chỉnh từ 0 ° đến 10 ° theo chiều dọc.

 • Dòng loa 5'' 2Way Passive Line Array công suất 450W

 • Được thiết kế với 2 LF Driver  8'' Woofer, 1 HF Driver Titanium

 • Góc điều hướng ngang từ 90 ° (hẹp) đến 10 ° (rộng) 

 • Có thể hoạt động ổn định trong hoàn cảnh đa dạng.

 • Vỏ được thiết kế đặc biệt bằng ván ép gỗ Bạch Dương ở vùng Bắc Âu cho âm thanh chất lượng cao.

 • Dùng cho sân khấu ngoài trời và trong nhà nơi có không gian rộng lớn, cho chất lượng âm thanh tốt.

 • Phụ hợp trong nhiều ứng dụng khách nhau như nhà thờ, khách sạn, hội trường, câu lạc bộ thể dục, trung tâm biểu diễn văn nghệ, nghệ thuật, trung tâm thể thao, các buổi trình diễn đường phố, lắp cố định hay dùng di động...


LOA THÙNG 100W - MS-100

LOA THÙNG 100W - MS-100


MS-100 là dòng loa 2 Way chuyên dụng nhỏ gọn. Vỏ làm bằng gỗ cây Bạch Dương ở vùng Bắc Âu cho âm thanh chất lượng cao. Loa có kích thước nhở gọn phù hợp với không gian nhỏ.


LOA THÙNG 130W - MS-130

LOA THÙNG 130W - MS-130


MS-130 là dòng loa 2 Way chuyên dụng nhỏ gọn. Vỏ làm bằng gỗ cây Bạch Dương ở vùng Bắc Âu cho âm thanh chất lượng cao. Loa có kích thước nhở gọn phù hợp với không gian nhỏ.


LOA SUB 200W MS-200S

LOA SUB 200W MS-200S


MS-200S là dòng loa Sub 10" đến từ BEYMA, một nhà sản xuất nổi tiếng của Tây Ban Nha. Mặc dù có kích thước nhỏ nhưng nó có thể phát tối đa 35 Hz ở dải tần số thấp. Bằng cách sử dụng nó với hệ thống loa toàn dải, nó có thể tăng cường dải tần số thấp thậm chí tốt hơn để phát các nguồn âm thanh trong dải tần số trung bình đến cao. Vỏ làm bằng gỗ cây Bạch Dương ở vùng Bắc Âu cho âm thanh chất lượng cao. Loa có kích thước nhở gọn phù hợp với không gian nhỏ.

 • Kiểu dáng đẹp, chất lượng âm thanh xuất sắc thích hợp với những nơi như nhà thờ, nhà hàng, phòng hội nghị, cơ sở giáo dục, phòng sinh hoạt đa năng…

 • Thùng loa được làm từ gỗ Bạch Dương Bắc Âu, vật liệu hấp thụ âm thanh làm giảm tạp âm, cho âm sáng và mượt mà với độ trung thực cao

 • Sử dụng loa bass hiệu suất cao của Châu Âu


LOA SUB 400W MS-400S

LOA SUB 400W MS-400S


MS-400S là dòng loa Sub 10"x2 đến từ BEYMA, một nhà sản xuất nổi tiếng của Tây Ban Nha. Mặc dù có kích thước nhỏ nhưng nó có thể phát tối đa 35 Hz ở dải tần số thấp. Bằng cách sử dụng nó với hệ thống loa toàn dải, nó có thể tăng cường dải tần số thấp thậm chí tốt hơn để phát các nguồn âm thanh trong dải tần số trung bình đến cao. Vỏ làm bằng gỗ cây Bạch Dương ở vùng Bắc Âu cho âm thanh chất lượng cao. Loa có kích thước nhở gọn phù hợp với không gian nhỏ. 

 • Kiểu dáng đẹp, chất lượng âm thanh xuất sắc thích hợp với những nơi như nhà thờ, nhà hàng, phòng hội nghị, cơ sở giáo dục, phòng sinh hoạt đa năng…

 • Thùng loa được làm từ gỗ Bạch Dương Bắc Âu, vật liệu hấp thụ âm thanh làm giảm tạp âm, cho âm sáng và mượt mà với độ trung thực cao

 • Sử dụng loa bass hiệu suất cao của Châu Âu


LOA GIÁM SÁT 350W - CMM-12K

LOA GIÁM SÁT 350W - CMM-12K


CMM-12K là dòng loa giám sát đáp ứng được nhiều tần số khác nhau, được ứng dụng để dùng làm loa giám sát trên sân khấu, loa ở phòng trưng bày.


LOA GIÁM SÁT 450W CMM-15K

LOA GIÁM SÁT 450W CMM-15K


CMM-15K là dòng loa giám sát đáp ứng được nhiều tần số khác nhau, được ứng dụng để dùng làm loa giám sát trên sân khấu, loa ở phòng trưng bày. 

 • Dòng loa sử dụng công nghệ Coaxial-driver, có tần số đáp ứng và tính định hướng phù hợp với tất cả các dải tần

 • Giàu âm bass và treble nhờ sử dụng loa tweeter lớn, thùng loa làm bằng gỗ Bạch Dương chắc chắn thích hợp sử dụng cho âm
  thanh chuyên nghiệp

 • Chuyên làm loa giám sát cho sân khấu biểu diễn, ngoài ra còn có thể làm loa chính cho các nơi thờ phượng tín ngưỡng, phòng trưng bày, có thể cài đặt cố định hoặc dùng cho các sự kiện di động


LOA SUB 500W CSB-12K

LOA SUB 500W CSB-12K


CSB-12K là dòng loa Sub mạnh mẽ được thiết kế đầu ra cao cung cấp đáp ứng động của đầu ra cao ngay cả trong âm trầm siêu thấp với thùng loa được làm bằng Bắc Âu cao cấp 15T bạch dương. Hệ thống tích hợp của dải tần thấp được mở rộng bằng cách gắn PolarCup ở phần trên và chân đế trên đỉnh loa toàn dải của Inter-M.

 • Là dòng loa Sub bán chạy nhất hiện nay

 • Âm thanh Siêu trầm, tiếng bass chắc chắn và mạnh mẽ với thùng loa được làm từ 15 lớp gỗ cây Bạch Dương của khu vực Bắc Âu

 • Thung loa có 4 lỗ nhỏ để xếp chồng các loa lên nhau và có lỗ để lắp chân loa

 • Mặt trước được bảo vệ bằng màn lưới bằng thép cứng

 • Thùng loa có tay cầm thuận tiện cho việc vận chuyển là lắp đặt loa