Micro không dây DS-D5AOW

Micro không dây DS-D5AOW

Màn hình tương tác giáo dục 86 inch,Cảm ứng DS-D5186TS/P

Màn hình tương tác giáo dục 86 inch,Cảm ứng DS-D5186TS/P

Màn hình tương tác giáo dục 75 inch,Cảm ứng DS-D5175TS/P

Màn hình tương tác giáo dục 75 inch,Cảm ứng DS-D5175TS/P

Màn hình tương tác giáo dục 65 inch,Cảm ứng DS-D5165TS/P

Màn hình tương tác giáo dục 65 inch,Cảm ứng DS-D5165TS/P

Màn hình tương tác tích hợp Camera 86inch DS-D5B86RB/B

Màn hình tương tác tích hợp Camera 86inch DS-D5B86RB/B

Màn hình tương tác tích hợp Camera 75inch DS-D5B75RB/B

Màn hình tương tác tích hợp Camera 75inch DS-D5B75RB/B

Màn hình tương tác tích hợp Camera 65inch DS-D5B65RB/B

Màn hình tương tác tích hợp Camera 65inch DS-D5B65RB/B

Màn hình tương tác tích hợp Camera 55inch DS-D5B55RB/B

Màn hình tương tác tích hợp Camera 55inch DS-D5B55RB/B

Màn hình cảm ứng chuyên dụng 86inch DS-D5B86RB/A

Màn hình cảm ứng chuyên dụng 86inch DS-D5B86RB/A

Màn hình cảm ứng chuyên dụng 75inch DS-D5B75RB/A

Màn hình cảm ứng chuyên dụng 75inch DS-D5B75RB/A

Màn hình tương tác 4K 65 inch DS-D5B65RB/A

Màn hình tương tác 4K 65 inch DS-D5B65RB/A

Màn hình tương tác 4K 55 inch DS-D5B55RB/A

Màn hình tương tác 4K 55 inch

  • Có sẵn màn hình Ultra HD với độ phân giải lên đến 3840 × 2160 của tín hiệu đầu vào.