Tổng đài ip Grandstream UCM6308

Tổng đài ip Grandstream UCM6308

- Tích hợp sẵn 5000 máy lẻ và 500 cuộc gọi đồng thời,

GIẢI PHÁP TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI

CNTT pháp triển, mức độ cập nhật thông tin được nâng cao, nhu cầu sử sụng thông tin ngày càng nhiều. Thông tin ngày nay đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Để đáp ứng yêu cầu liên lạc, chúng ta bắt buộc phải đăng ký sử dụng các thuê bao của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông(Bưu Điện …).