G3 PLUS

G3 PLUS

Giá: Liên hệ
inPulse

inPulse

Giá: Liên hệ
Pro RF

Pro RF

Giá: Liên hệ
G3 PLUS

G3 PLUS

Giá: Liên hệ
G3

G3

Giá: Liên hệ
G2

G2

Giá: Liên hệ
G1

G1

Giá: Liên hệ
ProBio

ProBio

Giá: Liên hệ
ProFAC

ProFAC

Giá: Liên hệ
inPulse+

inPulse+

Giá: Liên hệ
EX16

EX16

Giá: Liên hệ
EC10

EC10

Giá: Liên hệ

G3 PLUS

G3 PLUS

Kiểm Soát và Chấm Công

Máy chấm công bẳng khuôn mặt, vân tay và thẻ - Tích hợp kiểm soát ra vào

- Màn hình màu TFT 3.5" với giao diện dễ sử dụng

- Lưu trữ 3.000 khuôn mặt, 5.000 vân tay, 10.000 thẻ,100.000 lần giao dịch

- Giao tiếp SD card, USB Host/Client, Wiegand Input / Output

- Tích hợp công nghệ cảm biến vân tay SilkID chống vân tay giả

- Nhận dạng khuôn mặt dưới ánh sáng mạnh và môi trường tối

- Hiệu quả vượt trội với ngón tay khô, ướt và thô

- Hỗ trợ đa ngôn ngữ

- Tích hợp Wi-Fi, 3G và POE

inPulse

inPulse

Kiểm Soát Ra Vào

Trung tâm kiểm soát ra vào bẳng khuôn mặt và thẻ RFID

- Thiết kế độc đáo, thanh lịch

- Tích hợp công nghệ nhận dạng khuôn mặt tiên tiến

- Màn hình cảm ứng TFT LCD 2.8"

- Tích hợp camera chụp ảnh sự kiện và ảnh người dùng

- Lưu trữ 1.500 tĩnh mạch ngón tay, 2.000 thẻ và 100.000 lần giao dịch

- Hỗ trợ chế độ vừa khuôn mặt vừa thẻ

- Tích hợp kết nối cổng IP, USB-host, Wiegand Input / Output

- Chức năng tự báo động khi bị tháo gỡ và cổng Alarm Output

- Có thể kết nối với khóa cửa, cảm biến cửa, nút nhấn exit, báo động...

- Hỗ trợ giọng nói khi thao tác

- Tích hợp chấm công

Pro RF

Pro RF

Kiểm Soát Ra Vào

Trung tâm kiểm soát ra vào bẳng thẻ RFID

- Thiết kế độc đáo, thanh lịch

- Lưu trữ 60.000 thẻ và 600.000 lần giao dịch

- Tích hợp kết nối cổng IP/ RS232/RS485/ Wiegand Input / Output

- Chức năng tự báo động khi bị tháo gỡ và cổng Alarm Output

- Có thể kết nối với khóa cửa, cảm biến cửa, nút nhấn exit, báo động...

- Hỗ trợ giọng nói khi thao tác

- Tích hợp chấm công

G3 PLUS

G3 PLUS

Kiểm Soát và Chấm Công

Máy chấm công bẳng khuôn mặt, vân tay và thẻ - Tích hợp kiểm soát ra vào

- Màn hình màu TFT 3.5" với giao diện dễ sử dụng

- Lưu trữ 3.000 khuôn mặt, 5.000 vân tay, 10.000 thẻ,100.000 lần giao dịch

- Giao tiếp SD card, USB Host/Client, Wiegand Input / Output

- Tích hợp công nghệ cảm biến vân tay SilkID chống vân tay giả

- Nhận dạng khuôn mặt dưới ánh sáng mạnh và môi trường tối

- Hiệu quả vượt trội với ngón tay khô, ướt và thô

- Hỗ trợ đa ngôn ngữ

- Tích hợp Wi-Fi, 3G và POE

G3

G3

Kiểm Soát và Chấm Công

Máy chấm công bẳng khuôn mặt, vân tay và thẻ - Tích hợp kiểm soát ra vào

- Màn hình màu TFT 3.5" với giao diện dễ sử dụng

- Lưu trữ 3.000 khuôn mặt, 5.000 vân tay, 10.000 thẻ,100.000 lần giao dịch

- Giao tiếp SD card, USB Host/Client, Wiegand Input / Output

- Tích hợp công nghệ cảm biến vân tay SilkID chống vân tay giả

- Nhận dạng khuôn mặt dưới ánh sáng mạnh và môi trường tối

- Hiệu quả vượt trội với ngón tay khô, ướt và thô

- Hỗ trợ đa ngôn ngữ

- Tùy chọn Wi-Fi, 3G và POE

G2

G2

Kiểm Soát và Chấm Công

Máy chấm công bẳng vân tay và thẻ - Tích hợp kiểm soát ra vào

- Màn hình màu TFT 3.5" với giao diện dễ sử dụng

- Lưu trữ 20.000 vân tay, 20.000 thẻ và 200.000 lần giao dịch

- Giao tiếp SD card, USB Host/Client, Wiegand Input / Output

- Tích hợp công nghệ cảm biến vân tay SilkID chống vân tay giả

- Hiệu quả vượt trội với ngón tay khô, ướt và thô

- Hỗ trợ đa ngôn ngữ

- Tùy chọn Wi-Fi hoặc 3G

G1

G1

Máy Chấm Công

Máy chấm công bẳng vân tay và thẻ

- Màn hình màu TFT 3.5" với giao diện dễ sử dụng

- Lưu trữ 5.000 vân tay, 115.000 thẻ và 100.000 lần giao dịch

- Giao tiếp TCP/IP, USB Host / Client

- Tích hợp công nghệ cảm biến vân tay SilkID chống vân tay giả

- Hiệu quả vượt trội với ngón tay khô, ướt và thô

- Hỗ trợ đa ngôn ngữ

ProCapture-T

ProCapture-T

Kiểm Soát Ra Vào

Trung tâm kiểm soát ra vào bẳng vân tay và thẻ RFID

- Thiết kế độc đáo, thanh lịch

- Tích hợp công nghệ cảm biến vân tay SilkID chống vân tay giả

- Màn hình cảm ứng TFT LCD 2.8"

- Tích hợp camera chụp ảnh sự kiện và ảnh người dùng

- Lưu trữ 6.000 vân tay, 10.000 thẻ và 100.000 lần giao dịch

- Hỗ trợ chế độ vừa vân tay vừa thẻ

- Hiệu quả vượt trội với ngón tay khô, ướt và thô

- Tích hợp kết nối cổng IP, USB-host, Wiegand Input / Output, RS485

- Chức năng tự báo động khi bị tháo gỡ và cổng Alarm Output

- Có thể kết nối với khóa cửa, cảm biến cửa, nút nhấn exit, báo động...

- Hỗ trợ giọng nói khi thao tác

- Tích hợp chấm công

ProBio

ProBio

Kiểm Soát Ra Vào

Trung tâm kiểm soát ra vào bẳng khuôn mặt, vân tay, thẻ RFID

- Thiết kế độc đáo, thanh lịch

- Tích hợp công nghệ nhận dạng khuôn mặt tiên tiến

- Tích hợp công nghệ cảm biến vân tay SilkID chống vân tay giả

- Màn hình cảm ứng TFT LCD 2.8"

- Tích hợp camera chụp ảnh sự kiện và ảnh người dùng

- Quét khuôn mặt và nhận dạng trong vòng 1 giây

- Lưu trữ 4.000 khuôn mặt, 4.000 vân tay, 10.000 thẻ,100.000 lần giao dịch

- Hỗ trợ chế độ vừa khuôn mặt vừa vân tay v��a thẻ

- Tích hợp kết nối cổng IP, USB-host, Wiegand Input / Output, RS485

- Chức năng tự báo động khi bị tháo gỡ và cổng Alarm Output

- Có thể kết nối với khóa cửa, cảm biến cửa, nút nhấn exit, báo động...

- Hỗ trợ giọng nói khi thao tác

- Tích hợp chấm công

ProFAC

ProFAC

Kiểm Soát Ra Vào

Trung tâm kiểm soát ra vào bẳng khuôn mặt và thẻ RFID

- Thiết kế độc đáo, thanh lịch

- Tích hợp công nghệ nhận dạng khuôn mặt tiên tiến

- Màn hình cảm ứng TFT LCD 2.8"

- Tích hợp camera chụp ảnh sự kiện và ảnh người dùng

- Lưu trữ 4.000 khuôn mặt, 10.000 thẻ và 100.000 lần giao dịch

- Hỗ trợ chế độ vừa khuôn mặt vừa thẻ

- Tích hợp kết nối cổng IP, USB-host, Wiegand Input / Output

- Chức năng tự báo động khi bị tháo gỡ và cổng Alarm Output

- Có thể kết nối với khóa cửa, cảm biến cửa, nút nhấn exit, báo động...

- Hỗ trợ giọng nói khi thao tác

- Tích hợp chấm công

inPulse+

inPulse+

Kiểm Soát Ra Vào

Trung tâm kiểm soát ra vào bẳng tĩnh mạch, vân tay, thẻ RFID

- Thiết kế độc đáo, thanh lịch

- Tích hợp công nghệ cảm biến vân tay SilkID chống vân tay giả

- Màn hình cảm ứng TFT LCD 2.8"

- Tích hợp camera chụp ảnh sự kiện và ảnh người dùng

- Quét khuôn mặt và nhận dạng trong vòng 1 giây

- Lưu trữ 1.500 tĩnh mạch, 1.500 vân tay, 2.000 thẻ,100.000 lần giao dịch

- Hỗ trợ chế độ vừa tĩnh mạch vừa vân tay vừa thẻ

- Hiệu quả vượt trội với ngón tay khô, ướt và thô

- Tích hợp kết nối cổng IP, USB-host, Wiegand Input / Output

- Chức năng tự báo động khi bị tháo gỡ và cổng Alarm Output

- Có thể kết nối với khóa cửa, cảm biến cửa, nút nhấn exit, báo động...

- Hỗ trợ giọng nói khi thao tác

- Tích hợp chấm công

EC10 Package B

EC10 Package B

Vỏ sắt và nguồn cho EC10

Vỏ sắt và nguồn cho EC10

EX16

EX16

Bộ mở rộng thang máy

Bộ mở rộng kiểm soát ra vào thang máy

- Kiểm soát 16 tầng

- Giao tiếp với EC10 bằng cổng RS485

- Nguồn cấp: 12V DC 1A

EC10

EC10

Trung tâm kiểm soát thang máy

Trung tâm kiểm soát ra vào thang máy

Số tầng điều khiển: 10

Hỗ trợ 3000 vân tay / 30.000 RFID Card / 100.000 giao dịch

Nguồn 12V DC 1A

Giao thức: TCP/IP, RS485

Cổng giao tiếp RS485 với bộ mở rộng EX16

Hỗ trợ 3 card mở rộng EX16

Kích thước (L×D×H) 242mm*95mm*60mm

inBio Pro Series

inBio Pro Series

Trung tâm kiểm soát ra vào

Bộ trung tâm truy cập cửa bằng vân tay và thẻ

inBIO260 (1 Cửa 2 chiều) Kết nối đến 2 đầu đọc ( 1IN - 1OUT)

inBIO260 (2 Cửa 2 chiều) Kết nối đến 4 đầu đọc ( 2IN - 2OUT)

inBIO460 (4 Cửa 2 chiều) Kết nối đến 8 đầu đọc ( 4IN - 4OUT)

- Lưu trữ 20.000 vân tay, 60.000 thẻ, 100.000 giao dịch

- Giao tiếp RS485, TCP/IP

- Có thể kết nối với khóa cửa, cảm biến cửa, nút nhấn exit, báo động...

- Nhận biết các loại đầu đọc nhà sản xuất khác

- Có tích hợp mạch relay điều khiển khóa điện từ các loại

- Cấu hình hệ thống đơn giản

- Có chia vùng & khoảng thời gian cho từng nhóm đối tượng ra vào

- Phân quyền kiểm soát ra vào cho từng người

- Nhiều chức năng: anti-passback, Multi-card operation, Interlock...

- Giám sát hệ thống theo thời gian thực

- Dữ liệu trong máy không bị mất khi xảy ra cúp điện

ProID RS485 Series

ProID RS485 Series

Đầu đọc thẻ - RS485

ProID20BE-RS: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz

ProID20BM-RS: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz

ProID30BE-RS: Đầu đọc thẻ cảm ứng 125KHz có bàn phím

ProID30BM-RS: Đầu đọc thẻ mifare 13.56MHz có bàn phím